Privacyverklaring

Place to Nap, gevestigd aan de Kievitsbloemstraat 30, 6841 KG Arnhem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Uitgangspunt:

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Place to Nap. Het uitgangspunt is dat Place to Nap jouw privacy respecteert en beschermt. Je kunt erop vertrouwen dat Place to Nap zorgvuldig en veilig omgaat met persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Kievitsbloemstraat 30 6841 KG Arnhem

06-23719824

geeke@placetonap.nl

www.placetonap.nl

Persoonsgegevens die Place to Nap verwerkt

Place to Nap verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Place to Nap verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Place to Nap verwerkt na jouw toestemming:

– Voornaam (voor nieuwsbrieven en downloads)

– E-mailadres (voor nieuwsbrieven en downloads)

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Place to Nap gebruikt

 • Functionele en analytische cookies
  Als je de website
  www.placetonap.nl bezoekt, komen er één of meer cookies op je computer, tablet of smartphone. Cookies zijn tekstbestandjes die een website achterlaat. Functionele en analytische cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website en jouw gebruiksgemak.

 • Nuttige cookies
  Daarnaast gebruikt
  Place to Nap cookies die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Voor het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies vraagt Place to Nap je toestemming. Door op de pop-up te klikken kun je akkoord gaan met het plaatsen van deze cookies.

 • Google Analytics
  Place to Nap gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Place to Nap kan zo de website actueel houden en verbeteren. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen niet naar jou of je IP adres zijn te herleiden. Ook delen wij geen informatie met Google of andere partijen.

 • Wat je zelf kunt doen
  Je kunt je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle eerder opgeslagen cookies via je browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Place to Nap verwerkt

De website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via geeke@placetonap.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Place to Nap verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van een nieuwsbrief

– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren (bijvoorbeeld gratis downloads)

Place to Nap analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Place to Nap volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Place to Nap verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Place to Nap neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Place to Nap) tussen zit. Place to Nap gebruikt het volgende mailsysteem: MailChimp.

Nieuwsbrief

Gegevens

Doel

Hoe verkregen toestemming

Delen met **

Bewaartermijn

Voornaam

Aanhef mail

Formulier op website, bevestiging via e-mail

Mailchimp

Tot persoon zich uitschrijft

E-mailadres

Verzending

Formulier op website, bevestiging via e-mail

Mailchimp

Tot persoon zich uitschrijft

* Onderaan elke Place to Nap nieuwsbrief staan de volgende opties (met link) vermeld:

1) Onderaan de nieuwsbrief kun je lezen waarom je de mail ontvangt (aanleiding)

2) Uitschrijven -> daar kun je je afmelden voor de nieuwsbrief (afmelding)

3) Voorkeur aangeven -> hier kunt u uw gegevens beheren (gegevensbeheer)

** Mailchimp stuurt de wekelijks of maandelijks Place to Nap nieuwsbrief naar abonnees. Indien je via de website hebt aangegeven (toestemming verleent) de nieuwsbrief te willen ontvangen worden je gegevens op de verzendlijst in Mailchimp geplaatst. Mailchimp gebruikt (lees: verwerkt) deze gegevens voor de verzending en registreert het gebruik van Place to Nap (of u Place to Nap heeft geopend ja/nee en hoe vaak). Place to Nap heeft een verwerkingsovereenkomst conform de AVG 25.5.2018 met Mailchimp hiervoor gesloten. Mailchimp heeft haar servers buiten de EU staan. De verwerking geschiedt dan ook buiten de EU.

Downloads

Place to Nap kan na een download jou een e-mail sturen met tips en weetjes over het onderwerp. Je kunt je te allen tijde aan- en afmelden van deze nieuwsbrief.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Place to Nap bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Place to Nap verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gaat in overleg met jou.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Place to Nap en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Place to Nap een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar geeke@placetonap.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Place to Nap wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Place to Nap neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via geeke@placetonap.nl.